Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézménye

     1062 Budapest, Bajza utca 46.   telefon: 302 6692, 302 7093, fax: 301 0830, email: tereznev@gmail.com        

OM azonosító: 101878   Szervezeti kód: 191010


FŐOLDAL TERÁPIÁINK SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT ISKOLAÉRETTSÉGI               MUNKATÁRSAINK  TEHETSÉG- GONDOZÁS LOGOPÉDIAI AMBULANCIA TÖRTÉNETÜNK DOKUMENTUMAINK KÉPTÁR TERÉZVÁROS INTÉZMÉNYEI

A weblapot szerkeszti: Tóth Veronika

 
Menü
 
Terápiáink

Szakértői bizottsági tevékenység

Iskolaérettségi vizsgálat

Iskolaérettségi 2015

Tehetséggondozás

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Nevelési Tanácsadás

Logopédiai ellátás

gyógytestnevelés

konduktív pedagógiai ellátás

fejlesztõ nevelés

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Munkatársaink
Történetünk
Dokumentumaink
Törvények, rendeletek
Képtár
Terézváros intézményei

 

 
Szakmai Nap 2008

2008-ban intézményünk 40. születésnapját a Párbeszéd című Szakmai Nappal ünnepeltük.

Idekattintva elérhetőek a Szakmai Nap előadásai.

 
Látogatók száma
Indulás: 2009-10-09
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

  Az iskolaérettségi vizsgálat tartalma

 

Az iskolaérettség fogalma alatt alkalmasságot értünk. Nem azonos az okossággal, az intelligenciával. Azt vizsgáljuk, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek, tud-e majd az iskolában meghatározott szabályok szerint viselkedni – képes-e elválasztani egymástól a játékot és a feladatot, nyugodtan ülni, kivárni, együttműködni a tanítóval.

Milyen fejlettségi színvonal jellemző az iskoláskor küszöbén?

Az iskolaérettségi szintet a gyermekek harmonikus személyiségfejlődés esetén a 6 és 7 éves életkor tájékán, biológiai és pszichológiai/lelki tényezők együttes hatására érik el. Ennek egyik legszembetűnőbb jele a testi változás: megnyúlnak a végtagok, megváltozik a kisgyermek testalkata, elveszíti „pocakos” jellegét, elkezdődik a fogváltás.

Az idegrendszer érését jelzi, ha a gyermek jelzi tudásvágyát, pl. érdeklődik a betűk, számok iránt, várakozással tekint az iskolára.

A zavartalan iskolai beilleszkedéshez kellő önállóság szükségeltetik, mely az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben éppúgy megnyilvánul, mint a tanulással kapcsolatos feladatok elvégzésében. Éppígy minden iskolai szituáció megkívánja az adott helyzet megértését, az együttműködésre való képességet, ill. a szabályokhoz való alkalmazkodást.

Ebben az időben az idegrendszer kiegyensúlyozottá válik, a gyermek megtanul uralkodni mozgásvágyán, finomabb mozgáskoordináció jellemzi, mely képessé teszi őt az írástanuláshoz szükséges finommozgás kivitelezésére. A koordinált írómozgásnak összehangolt szemmozgással kell párosulnia, hiszen csak ebben az esetben várható el, hogy adott minták, betűk lekövetését írásában megfelelően teljesítse. Az iskolába lépés idejére kialakul az egyik kéz dominanciája – szerencsére ma már csak elvétve találkozunk bal kézről jobb kézre „átszoktatott” gyerekekkel, hiszen az öröklött balkezesség semmiféle hátránnyal nem jár a gyermek számára.

Érthető beszéd: jó, ha az első osztályos gyermek megfelelő hangképzéssel, továbbá tartalmi szempontból is értelmesen, árnyaltan tudja kifejezni gondolatait, beszéde megfelel a magyar nyelv grammatikai szabályainak. Beszédértése ép legyen, képes legyen a hallott beszéd megfelelő tempójú feldolgozására. A beszédhiba, a hiányos fogalmi rendszer az olvasástanulásnál problémát okozhat, ill. akadályozza a jó iskolai előmenetelt.

Fontos, hogy a gyermek még óvodás korban ismerje meg saját testét, testrészei nevét, jól tájékozódjon a két testfél viszonylatában (melyik a jobb keze, melyik a bal füle stb.). Megfelelő ismeretekkel rendelkezzen saját környezetére vonatkozóan, tudjon tájékozódni az idői fogalmak tekintetében (hét napjai, napszakok, évszakok), értse és használja a térirányokra vonatkozó kifejezéseket (fölé, mögötte, előtte, közötte stb.)

A szándékos, tartós figyelem a tanulás alapfeltétele, a gyermeknek erre az időre képesnek kell lennie 10-15 perces koncentrációra, hiszen a könnyen terelődő figyelem nehezíti, sőt akár meg is akadályozza az ismeretszerzést. Figyelmi problémákkal küzdő kisgyerekeknél másodlagosan gyakran magatartási, beilleszkedési problémák is megjelennek.

Az iskolai munkában szükséges az érett feladattudat, a kitartás. Itt nemcsak az a fontos, hogy a gyermek érdeklődést mutasson a feladat iránt, hanem az is, hogy a feladatot végigcsinálja, akarja befejezni. Tehát a funkcióörömről áttevődik a hangsúly a teljesítményre, a végeredményre. Ha a kezdet netán sikertelen, csak jó kudarctűrő képesség esetén képes feladatát újrakezdeni, így tudja saját hibáit korrigálni.

A fentebb felsoroltak természetesen nem nyújtanak teljes képet. Az iskolai környezetben számos részképesség összehangolt működésén múlik, hogy gyermeke képes lesz-e megfelelni az elvárt követelményeknek: megfelelően működik-e emlékezetük, milyen a vizuális (képi) észlelése, fejlett-e a problémamegoldó gondolkodása, stb.

 

Jelentkezés az iskolaérettségi vizsgálatra

Tanácsadónkban az iskolaérettségi vizsgálatokat pedagógus-gyógypedagógus és pszichológus kollégák végzik, a vizsgálatot kezdeményezhetik a szülők, ill. a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusok. Természetesen óvodai beutalás esetén is szülői beleegyezéssel vizsgáljuk meg a hozzánk küldött, kerületi intézménybe járó gyermekeket.

A vizsgálat minden esetben előzetes bejelentés alapján történik, a vizsgálat időpontjáról a szülőket és az óvodát levél útján értesítjük.

 

Mikor van szükség erre a vizsgálatra?

Szülői vagy óvónői vizsgálati kérelem esetén, azoknál a gyerekeknél, akiknél magatartási, tanulási probléma, figyelmi gyengeség, beszédfejlődési rendellenesség tapasztalható.

Szülői igény alapján, pl. „korengedmény” kérésekor, ha adott naptári év május 31-ig a gyermek még nem töltötte be 6. életévét, de fejlettsége alapján a szülő kéri a beiskolázást.

Ha a szülő szeretné egy évvel elhalasztani a beiskolázást.

Tanköteles, de óvodába nem járó gyerekek, vagy akik sokat betegeskedtek, hiányoztak.

 

A vizsgálat menete

A vizsgálat előtt a szülőkkel személyes tájékozódó beszélgetés során próbálunk képet kapni beiskolázással kapcsolatos elképzeléseikről, gyermekük fejlődésének sajátosságairól. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket olyan személy kísérje a vizsgálatra, aki ismeri ezeket az információkat. Kérjük, hogy a vizsgálatra hozzák magukkal a gyermek fejlődésére vonatkozó iratokat, pl. kórházi zárójelentések, szakvélemények!

A gyermekek a vizsgálat első felében csoportos helyzetben kapnak feladatokat. A vizsgálat folyamán törekszünk arra, hogy a gyermek feloldódjon, igyekszünk reális képet kapni teljesítményéről.

A szülők gyermekükre a váróteremben várnak, mivel a csoportos vizsgálatot követően rövid szünetet tartunk, ekkor lehetőségük van a magukkal hozott tízórai elfogyasztására.

Az egyéni vizsgálatot követően, az eredmények ismeretében javaslatot teszünk a gyermek beiskolázására vonatkozóan, melyet a szülővel megbeszélünk. Véleményünk kialakításakor figyelembe vesszük a szülőktől és az óvónőktől érkezett információkat is. Javaslatunkat a vizsgálat után írott formában kézbe adjuk.

Ha a vizsgálat alapján a gyermek érettsége szociális és pszichés szempontból is megfelel az iskolába lépéshez szükséges szintnek, beiskolázást nyer. Egyenetlen fejlettségi szint esetén – a közoktatási törvényben meghatározott kritériumok alapján – még egy év óvodai fejlesztést ajánlunk, ill. beiskolázásánál javasoljuk, hogy eltérő fejlődési tempóját vegyék figyelembe.

Azoknál a gyerekeknél, akik még egy évig óvodában maradnak, javaslatot teszünk a fejlesztés módjára vonatkozóan. Az iskolaérettségi vizsgálatokat követően tanácsadónkban is minden tanévben szervezünk kiscsoportos foglalkozásokat, ahol különböző területeken próbáljuk segíteni a gyerekek megfelelő iskolai beilleszkedését (pl. művészetterápiás fejlesztő csoport)

A vizsgálat eredményeit tartalmazó részletes szakvéleményt személyesen adjuk át a szülőnek, aki aláírja azt, majd ezután a véleményt hivatalosan küldjük meg az illető óvodának (amennyiben az óvoda küldte a vizsgálatra a gyermeket). A spontán jelentkező szülő esetén ilyen szakvéleményt az óvodának nem küldünk.

 

Esetenként további vizsgálatokat javasolunk.

Az iskolába lépés fontos kritériuma, hogy az érzékszervek megfelelően működjenek, szükség esetén részletes látás-, hallásvizsgálatot, fül-orr-gégészeti kivizsgálást kezdeményezünk.

Azokat a gyerekeket, akik nem felelnek meg az életkori követelményeknek, és/vagy további fejlődésük speciális nevelési feltételek, biztosításával érhető el, Szakértői Bizottságokhoz utaljuk.

 

Ódorné Mátyássy Ágnes – IX. ker. Nevelési Tanácsadó -  anyagának felhasználásával

 

 
Segítő intézmények
 
Különleges iskolák SNI-BTM

Kerületenkénti bontásban

 

 
Pályaválasztás linkek
 
Továbbtanulás külföldön
UWC ösztöndíjak külföldi tanuláshoz
EURODESK - ifjúsági portál
Európai Ifjúsági Portál
Engame Akadémia - felkészítés a külföldi továbbtanulásra
MILESTONE Institute - előkészítő programok angol és amerikai egyetemekre
Scandinavian Education Agency - tandíjmentes szakok Dániában
Ausztriai továbbtanulási lehetőségek, tudnivalók

Study Time - továbbtanulás a világ minden pontján

Tanulj külföldön! - blog a külföldi továbbtanulásról
Tanulj külföldön! - Facebook oldal
Tanulj az USA-ban!
Tanulás az Egyesült Királyságban! - British Council
Westminster University London
Online egyetemi kurzusok a világ legjobb egyetemein
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space)
Euroguidance network
Euroguidance Hungary
European Voluntary Service (EVS) - Európai Önkéntes Szolgálat
Fiatalok Lendületben Program (FLP) / Youth in Action
Fiatalok a Vidékért Egyesület
AFS (American Field Service) Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
 

 

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints